Home » Kennis+ » Aquarium » Algen

Algen


Bruine of kiezelalgen

Hoe te herkennen?

  • Dit type alg  geeft een bruine slijmerige laag op stenen, kienhout, planten en glas van het aquarium. 

Oorzaak:

Bruine algen zijn meestal te vinden in aquaria die nog niet voldoende zijn gerijpt. Darnaast kan er sprake zijn van (onderliggende) oorzaken:

  • Het bodemsubstraat geeft (teveel) ammonium af.
  • Er is sprake van een te zwakke aquariumverlichting. 

Oplossing:

Bruine algen zijn relatief makkelijk te verwijderen door met een plukje filterwatten over de alg heen te gaan. Daarnaast lusten sommige soorten garnalen deze algen graag.  Wanneer de alg steeds terug blijft keren is er waarschijnlijk sprake van een te zwakke aquarium verlichting. Vermeerder dan langzaam maar geleidelijk de lichtduur en/of de lichtsterkte. 


Blauwalg

Hoe te herkennen?

  • Dit type alg  geeft een blauwgroene slijmerige laag op het grind. In een later stadium worden ook alle aquariumplanten en decoratiematerialen aangetast, 

Oorzaak:

Het ontstaan van blauwalg in het aquarium kan diverse oorzaken hebben waaronder:

  • Er is sprake van een te laag nitraat gehalte in het aquarium. Om het nitraat gehalte te testen kunt u gebruik maken van een aquariumwater test kit. Voor een nauwkeurigere meting zijn testen op basis van een vloeistof het meest nauwkeurig. Voor een snelle test kan een een waterteststrip al binnen enkele minuten duidelijkheid geven over de waterkwaliteit. 
  • Er is sprake van een kleine ammoniumpiek (bijvoorbeeld door het omwoelen van het substraat tijdens de schoonmaak)
  • Er is sprake van een hogere organische belasting door bijvoorbeeld vuile filters, vuile bodem.
  • Onvoldoende watercirculatie.

Oplossing:

De meest doeltreffende methode om blauwalgen in het aquarium te bestrijden is doormiddel van het verduisteren van het aquarium. Gevolgd door een verversing van 50% van het water. 


Groene draadalgen

Hoe te herkennen?

  • Dit type alg zit als lange groene draden om en op aquarium beplanting. 

Oorzaak:

Groene draadalg ontstaat vaak door een tekort aan voedingsstoffen en/of Co2. In sommige gevallen is de oorzaak te herleiden aan een Ammoniapiek. 

Oplossing:

Door het aanpassen van de aquariumverlichting (in zowel sterkte als intensiteit.) in combinatie met het verhogen van de Co2 (let hierbij wel op de vissen!!). Houd de plantenvoeding het liefst op het zelfde niveau. Bij te weinig effect kan deze licht worden verhoogd. Gebruik bij een aquarium met veel beplanting een complete voeding om de kans op tekorten zoveel als mogelijk te beperken. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een Carbovloeistof. Algen etende soorten zoals de Siamese algeneter, Japonica garnalen, vuur garnalen en Molly's kunnen worden ingezet als algeneters om de algenpopulatie terug te dringen of te verhelpen.